К основному контенту

Сообщения

Сообщения за октября 13, 2011

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНИ ЗА СІЧЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2011 РОКУ

Промисловість.У серпні 2011р. порівняно з відповідним місяцемпопереднього року виробництво промислової продукції зросло на 9,6%, запідсумками січня–серпня п.р. – на 8,9% (за січень–липень п.р. – на 8,7%).Приріст продукції одержано майже за всіма основними видами промисло-вої діяльності.Сільське господарство.У січні–серпні 2011р. індекс обсягу сільсь-когосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2010р.становив 110,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 112,2%, угосподарствах населення – 109,2%. Обсяг продукції сільського господарс-тва в усіх категоріях господарств у фактичних цінах, за розрахунками, ста-новив 153,5 млрд.грн.Будівництво.У січні–серпні 2011р. підприємствами країни викона-но будівельних робіт на суму 32,2 млрд.грн., що на 13,0% більше проти ві-дповідного періоду попереднього року.Транспорт.За січень–серпень 2011р. підприємствами транспортуперевезено 526,9 млн.т вантажів, що на 8,8% більше, ніж за січень–серпень2010р. Вантажооборот зріс на 8,2% …