К основному контенту

Сообщения

Сообщения за октября 13, 2011

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНИ ЗА СІЧЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2011 РОКУ

Промисловість. У серпні 2011р. порівняно з відповідним місяцем попереднього року виробництво промислової продукції зросло на 9,6%, за підсумками січня–серпня п.р. – на 8,9% (за січень–липень п.р. – на 8,7%). Приріст продукції одержано майже за всіма основними видами промисло- вої діяльності. Сільське господарство. У січні–серпні 2011р. індекс обсягу сільсь- когосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2010р. становив 110,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 112,2%, у господарствах населення – 109,2%. Обсяг продукції сільського господарс- тва в усіх категоріях господарств у фактичних цінах, за розрахунками, ста- новив 153,5 млрд.грн. Будівництво. У січні–серпні 2011р. підприємствами країни викона- но будівельних робіт на суму 32,2 млрд.грн., що на 13,0% більше проти ві- дповідного періоду попереднього року. Транспорт. За січень–серпень 2011р. підприємствами транспорту перевезено 526,9 млн.т ва