К основному контенту

КОРОТКІ ПІДСУМКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНОВИЩА УКРАЇНИ ЗА СІЧЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2011 РОКУ

Промисловість. У серпні 2011р. порівняно з відповідним місяцем

попереднього року виробництво промислової продукції зросло на 9,6%, за

підсумками січня–серпня п.р. – на 8,9% (за січень–липень п.р. – на 8,7%).

Приріст продукції одержано майже за всіма основними видами промисло-

вої діяльності.

Сільське господарство. У січні–серпні 2011р. індекс обсягу сільсь-

когосподарського виробництва порівняно з відповідним періодом 2010р.

становив 110,5%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 112,2%, у

господарствах населення – 109,2%. Обсяг продукції сільського господарс-

тва в усіх категоріях господарств у фактичних цінах, за розрахунками, ста-

новив 153,5 млрд.грн.

Будівництво. У січні–серпні 2011р. підприємствами країни викона-

но будівельних робіт на суму 32,2 млрд.грн., що на 13,0% більше проти ві-

дповідного періоду попереднього року.

Транспорт. За січень–серпень 2011р. підприємствами транспорту

перевезено 526,9 млн.т вантажів, що на 8,8% більше, ніж за січень–серпень

2010р. Вантажооборот зріс на 8,2% і становив 280,9 млрд.ткм. Послугами

пасажирського транспорту в січні–серпні 2011р. скористалися 4,6 млрд.

пасажирів, що на 2,6% більше, ніж за січень–серпень 2010р. Пасажирська

робота зросла на 3,1% і становила 90,3 млрд.пас.км.

Зовнішня торгівля товарами. У січні–липні 2011р. обсяги експорту

та імпорту товарів України становили відповідно 38208,8 млн.дол. США та

44874,6 млн.дол. і збільшилися порівняно з січнем–липнем 2010р. на 40%

та 46,7%. Від’ємне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 6665,8

млн.дол. (за січень–липень 2010р. також від’ємне – 3293,6 млн.дол.).

Оптова торгівля. Оборот підприємств оптової торгівлі за січень–

серпень 2011р. становив 677,9 млрд.грн. Фізичний обсяг оптового товаро-

обороту порівняно з січнем–серпнем 2010р. збільшився на 0,2%.

Роздрібна торгівля. Оборот роздрібної торгівлі (включає роздріб-

ний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної тор-

гівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізич-

ними особами-підприємцями) за січень–серпень 2011р. становив 420,7

млрд.грн., що на 15,2% більше обсягу січня–серпня 2010р. У структурі

обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припа-

дало 30,9%.

3

Ціни. Індекс споживчих цін у серпні 2011р. становив 99,6%, з поча-

тку року – 104,1%; індекс цін виробників промислової продукції – 100,5%, з

початку року – 116,3%.

Заробітна плата. Середньомісячна номінальна заробітна плата шта-

тного працівника в січні–липні п.р. становила 2531 грн., що на 18,0% бі-

льше, ніж у відповідному періоді попереднього року. У липні порівняно з

червнем п.р. розмір заробітної плати зріс на 1,5%, з липнем 2010р. – на

16,1%.

Середня номінальна заробітна плата штатного працівника у липні

п.р. становила 2749 грн., що у 2,9 раза вище рівня мінімальної заробітної

плати (960 грн.).

Індекс реальної заробітної плати в липні п.р. порівняно з червнем

становив 102,9%, відносно липня 2010р. – 104,8%, а в січні–липні п.р. від-

носно відповідного періоду 2010р. – 107,6%.

Ринок праці. Кількість зареєстрованих безробітних на 1 вересня

2011р. порівняно з 1 серпня зменшилася на 7,9 %, до 432,4 тис. осіб, що на

9,1% більше порівняно з відповідною датою 2010р.

Рівень зареєстрованого безробіття в цілому по країні за серпень

2011р. скоротився на 0,1 в.п. і на 1 вересня п.р. становив 1,6% населення

працездатного віку.

Населення. Чисельність наявного населення в Україні на 1 серпня

2011р. становила 45670,0 тис. осіб. Упродовж січня–липня 2011р. чисель-

ність населення зменшилася на 108,5 тис. осіб,

Комментарии

Популярные сообщения из этого блога

К нам приехали НОВИНКИ! Посмотрите, какие они красивые

В интернет-магазин Quelle приехали НОВИНКИ! Посмотрите, какие они красивые - это стыльные новинки осенней колекции: пуловер, джинсовые легинсы, гардиганы розового и серого цвета, свитшот, удлиненная кофточка светлосерого света с большими цветами, пальто для стильных женщин. Посмотрите весь ассортимент магазина    

Почувствуйте магию красоты!

Почувствуйте магию красоты от интернет-магазина QUELLE.Стильные предложения со скидкой до 20% - только до 15 сентября - спешите выглядеть стильно.

QR-код - это может быть опасно!

Основное достоинство QR-кода — это лёгкое распознавание сканирующим оборудованием (в том числе и фотокамерой мобильного телефона), что дает возможность использования в торговле, производстве, логистике. У QR-кода довольно большая емкость по сравнению с обычным штрих-кодом: в нем может помещаться 7089 цифровых или 4296 буквенно-цифровых символов.   Киберпреступники стали использовать вредоносные QR-коды - если пользователь просканирует такой QR-код, он будет перенаправлен на другой URL, где есть вредоносный файл, зачастую троян или вирус. К примеру, вредоносным файлом может оказаться мобильное приложение, которое отправляет несколько SMS-сообщений на специальный номер (стоимостью $6 каждое).   Использование QR-кодов для распространения вредоносного ПО было предсказуемым. И пока эта технология популярна, киберпреступники будут продолжать ее применять. Поэтому, настоятельно рекомендуем использовать антивирусы на вашем смартфоне и не переходить по QR-ссылкам на малознакомых Вам сайтах.  По